Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego poszukuje pracownika do pracy biurowej w centrum Łodzi na stanowisko – koordynator szkoleń.  

 

Zadania i główne obowiązki koordynatora szkoleń:

 1. Udzielanie wyczerpujących informacji o kursach przez telefon
 2. Prowadzenie bieżącej korespondencji mailowej ze słuchaczami, wykładowcami, instytucjami.
 3. Bieżąca obsługa CMS stron internetowych (wstawianie zdjęć, artykułów, terminów kursów).
 4. Bieżące prowadzenie profili na FB.
 5. Poszukiwanie i wynajem sal na szkolenia , zawieranie umów i potwierdzanie terminów.
 6. Przygotowywanie umów dla wykładowców ( współpraca z biurem księgowym).
 7. Prowadzenie rejestru świadectw i wystawianie świadectw ukończenia kursów.
 8. Poszukiwanie i rekrutacja kandydatów na wykładowców poprzez portale społecznościowe.

Warunki konieczne:

 1. Gotowość podjęcia pracy od 15 maja 2018.
 2. Umiejętność pracy w CMS stron internetowych (wstawianie zdjęć, artykułów, terminów kursów)
 3. Biegłe posługiwanie się narzędziami Excel , Word i darmowymi programami graficznych typu GIMP.
 4. Budowanie aktywnej społeczności na Facebooku.
 5. Umiejętność sprawnego poruszania się po Internecie wyszukiwania i kreowania treści.
 6. Umiejętność udzielania wyczerpujących informacji przez telefon.
 7. Doświadczenie w pracy w NGO lub doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów EFS lub Erasmus plus lub doświadczenie w pracy w biurze podróży lub w obsłudze turystów (pilot wycieczek, przewodnik) lub doświadczenie w obsłudze sklepów internetowych .

Wykształcenie wyższe kierunki:

marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi turystyka i rekreacja, prawo, ekonomia.

Cechy i kompetencje:

 1. Skrupulatność, komunikatywność, optymizm
 2. Skuteczne załatwianie spraw.
 3. Poszukiwanie rozwiązań a nie problemów.
 4. Planowanie pracy własnej i raportowanie o rezultatach.
 5. Odpowiedzialność.

W zamian oferujemy:

 1. Stabilną pracę biurową w centrum Łodzi w oparciu o umowę o pracę w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
 2. Stabilne adekwatne wynagrodzenie.
 3. Obiady w pracy.
 4. Urlopy latem , a nie w listopadzie 😉
 5. Zaufanie i przyjacielską atmosferę małej firmy.

Prosimy o przysyłanie CV i listów motywacyjnych na adres:

dw@kapitalludzki.pl

W liście prosimy o opisanie swoich mocnych i słabych stron zainteresowania.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty