Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Bezpłatny kurs florystyki dla osób 50+ z województwa łódzkiegoPowrót do spisu aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kumulacja możliwości”. W ramach projektu zainteresowane osoby  w wieku 50+ z terenu województwa łódzkiego mogą wziąć udział w darmowym kursie florystyki, a następnie odbyć płatny staż w wybranej przez siebie kwiaciarni.

Warunki udziału w projekcie:

 • zamieszkanie na terenie powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, kutnowski, łęczycki oraz z miasta Łódź,
 • bycie osobą niepracującą (nie nie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny),
 • wiek 50+ – w tym emeryci/renciści do 65 roku życia,
 • samodzielne znalezienie kwiaciarni, która będzie zainteresowana przyjęciem stażysty,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego – LINK,

Za udział w uczestnicy otrzymują:

 • darmowy udział w kursie florystyki podstawowym i zaawansowanym – 80 godzin zegarowych szkolenia,
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 530 zł,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
 • wynagrodzenie za staż – 1440 zł za miesiąc; w sumie 4320 zł przez cały okres trwania stażu;

Kursy organizowane przez „Akademię Florystyki” odbywać się będą w Łodzi w okresie lipiec-sierpień. Szkolenie obejmuje 10 dni zajęć od 9.00 do 17.00.

W ramach projektu potencjalni pracodawcy zyskują:

 • przeszkolonego w ramach kursu florystyki, przygotowanego do pracy florystę-stażystę,
 • Akademia Florystyki pokrywa w całości koszty wynagrodzenia pracy florysty stażysty przez 3 miesiące,
 • wynagrodzenie dla opiekuna stażu w wysokości 100 zł/miesiąc.

Obowiązki pracodawcy:

 • przed rozpoczęciem projektu pracodawca jest zobowiązany podpisać umowę przedwstępną potwierdzającą chęć przyjęcia uczestnika na staż,
 • po zakończeniu stażu jest obowiązek zatrudnienia byłego stażysty na okres co najmniej 2 miesięcy w oparciu  umowę o pracę w wymiarze minimum pół etatu lub zawarcia z nim umowy zlecenia w wysokości minimum 2000 zł/brutto.

Projekt będzie uruchomiony pod warunkiem zebrania się grupy 12 osób spełniających wszystkie kryteria.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania można zgłaszać mailowo – biuro@akademiaflorystyki.pl lub telefonicznie 42 630 06 80.