Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Akredytacja

Akredytacja Akademia FlorystykiAkademia Florystyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona
przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

W ramach przyznawania akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi ocenie zostały poddane:

  • zatrudniona kadra i jej kwalifikacje,
  • systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry,
  • nasze programy nauczania,
  • nasze środki dydaktyczne,
  • materiały metodyczno-dydaktyczne udostępniane słuchaczom,
  • sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego procesu kształcenia.

Zobacz decyzję – Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Akredytacja
5 (100%) 8 votes