Dofinansowanie kursów florystyki z urzędów pracy

Chcesz wziąć udział w naszym kursie florystyki bezpłatnie?

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia florystyki ze środków Powiatowych Urzędów Pracy!
Urzędy posiadają fundusze przeznaczone zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników do zawodu florysty.

Kurs florystyczny - zadowolona uczestniczkaDla pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się pracodawcy, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników z zakresu florystyki.

Kto może uzyskać pieniądze?

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na całą lub część etatu, na czas określony lub nieokreślony,
 • sam pracodawca.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • kursy zawodowe (np. kurs florystyki podstawowy lub zaawansowany),
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, (egzamin końcowy kursu florystyki),
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ile pieniędzy można otrzymać?

 • w przypadku mikro przedsiębiorców – 100% kosztów szkolenia,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 80% kosztów szkolenia,
 • nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 12 000 zł.

Jak to zrobić? – trzy kroki

 1. Na początku należy zadzwonić do właściwego urzędu pracy w swoim mieście i dowiedzieć się, czy ma on środki w ramach KFS w tym momencie.
 2. Następnie wystarczy, aby Twój pracodawca wypełnił odpowiedni „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” (jest on dostępny do pobrania na stronie urzędu pracy).
  • W wymienionym wniosku należy opisać potrzebę i uzasadnienie celowości kształcenia.
  • Pamiętaj! Wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w twoim Urzędzie pracy.
  • Urząd ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu środków.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje zawarta umowa z pracodawcą – po której podpisaniu możesz iść na kurs.

Dla osób bezrobotnych – szkolenia

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia, dzięki któremu podniosą swoje szanse na rynku pracy. Warto skorzystać z możliwości wzięcia udziału w kursie florystycznym, który daje dodatkową wiedzę i umiejętności, a także dyplom przygotowujący do zawodu florysty.

Kto może się starać się o dofinansowanie?

 • osoba bezrobotna.
 • osoba będąca w okresie wypowiedzenia z przyczyn wynikających ze strony pracodawcy.
 • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w urzędzie pracy.

Jak to zrobić?

 • wybierz szkolenie, w którym chciałbyś wziąć udział i zapoznaj się z jego szczegółami – data, cena, ilość godzin itp.,
 • skontaktuj się ze swoim urzędem pracy – dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.praca.gov.pl,
 • wypełnij odpowiedni formularz dostępny na stronie urzędu pracy i złóż go do urzędu,
 • urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Warunki

 • Szkolenie może się odbyć tylko w miejscu wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – Akademia Florystyki jest taką instytucją,
 • W ciągu roku można otrzymać dofinansowanie do szkoleń wysokości 300% przeciętnej krajowej tj. około 12 000 zł.