Formularz zapisu

Jeżeli chcesz wybrać inny kurs, to wybierz go z listy rozwijanej poniżej. Wszystkie pola są wymagane

Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy *
Ulica, nr *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
E-mail *

Dane konieczne do wystawienia zaświadczenia MEN. Dziękujemy za wypełnienie.

PESEL *
Miejscowość urodzenia *

Jeżeli potrzebujecie Państwo fakturę na firmę prosimy o podanie danych, w innym przypadku automatycznie jest wystawiana faktura imienna. PÓŹNIEJ NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH. Faktura jest wysyłana mailowo na adres podany w formularzu. Tutaj również prosimy podać numer vouchera z Prezentu Marzeń.