Kurs florystyki podstawowy i zaawansowany – najbliższe terminy

Kurs florystyki podstawowy – dla kogo?

Kurs florystyki podstawowy skierowany jest do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia, zainteresowanych zdobyciem i rozwojem nowych umiejętności. Zapraszamy pasjonatów kwiatów, prac manualnych, jak i wszystkich tych, którzy chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem. 

Kurs florystyki podstawowy – najbliższe terminy


CZERWIEC 2024

Miejsce: Białystok
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł
Miejsce: Katowice
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł
Miejsce: Lublin
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł

Miejsce: Łódź
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł
Miejsce: Poznań
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł
Miejsce: Szczecin
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł

Miejsce: Warszawa
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł
Miejsce: Wrocław
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1780 zł


Kurs florystyki zaawansowany – dla kogo?

Kurs florystyki zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które:

  • są absolwentami kursu florystycznego podstawowego, organizowanego przez Akademię Florystyki lub innych szkoleń o zakresie początkowym (min. 50 godzin dydaktycznych),
  • są absolwentami szkoły policealnej w zakresie florystyki,
  • mają minimum roczny (czynny) staż pracy z kwiatami, poświadczony odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Kurs florystyki zaawansowany – najbliższe terminy


CZERWIEC 2024

Miejsce: Gdańsk
Termin: 08.06.2024 – 23.06.2024
Cena: 1980 zł


Kurs florystyki podstawowy i zaawansowany – zaświadczenia MEN i certyfikaty wydawane po kursie

Kurs florystyki podstawowy i kurs florystyki zaawansowany kończą się (obowiązkowym) sprawdzianem pisemnym z wiedzy teoretycznej. Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu, zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zobacz rozporządzenie oraz zaświadczenia Akademii Florystyki wraz z programem szkolenia. Wzory poniżej:

zapisz się na kurs

I wpłatę w wysokości 380 zł należy wpłacić w momencie zapisu na kurs. Pozostałą kwotę prosimy dopłacić przelewem do dnia rozpoczęcia szkolenia.
nr konta: 31 1140 2017 0000 4902 1057 7114

Prosimy o dokładne opisanie przelewu – Imię i nazwisko, florystyka, miasto

O KOLEJNOŚCI WPISU NA LISTĘ, DECYDUJE DATA WPŁYWU I WPŁATY!