Kurs florystyki zaawansowany

08.06- 23.06.2024 Gdańsk1980 zł

Kurs florystyki zaawansowany w Gdańsku

Kontakt telefoniczny: 58 742 20 32

Kontakt mailowy: biuro@akademiaflorystyki.pl 

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Kurs florystyki zaawansowany – wymagania

Kurs florystyki zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które:

 • są absolwentami kursu florystycznego podstawowego, organizowanego przez Akademię Florystyki lub innych szkoleń o zakresie początkowym (min. 50 godzin dydaktycznych)
 • są absolwentami szkoły policealnej w zakresie florystyki,

ALBO

 • mają minimum roczny (czynny) staż pracy z kwiatami, poświadczony odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Kurs florystyki zaawansowany – program

Kurs florystyki zaawansowany to 60 godzin dydaktycznych (lekcyjnych), w ramach których realizujemy następujące zagadnienia:

 • Marketing wyrobów i usług florystycznych,
 • Roślinoznawstwo rozszerzone,
 • Florystyka żałobna,
 • Florystyka ślubna,
 • Florystyka komunijna,
 • Biżuteria florystyczna,
 • Dekoracja samochodu Pary Młodej,
 • Kompozycja w naczyniach,
 • Dekoracja stołów weselnych.

Kurs florystyki zaawansowany – szczegółowy program szkolenia -> ZOBACZ

Ukończenie kursu zaawansowanego florystyki

Kurs florystyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) sprawdzianem pisemnym z wiedzy teoretycznej. Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zobacz terminy wszystkich kursów