O nas

Akademia Florystyki to placówka oświatowa, specjalizująca się w organizowaniu kursów z zakresu florystyki, które z powodzeniem przygotowują do wykonywania pracy florysty w kwiaciarni, studiu florystycznym czy też pracowni florystycznej. Szkolimy również osoby pragnące rozwijać swoje umiejętności jedynie hobbystycznie.

Akademia Florystyki to placówka oświatowa wpisana do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007. W związku z tym mamy prawo przeprowadzać egzaminy i wydawać zaświadczenia MEN oraz dyplomy. Wzory poniżej:

 

Akademia Florystyki jest także instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006

Akademia Florystyki już w roku 2011, a dokładnie 2 marca 2011 roku, uzyskała Akredytację Kuratorium Oświaty, będąc pierwszą i jedyną w Polsce placówką kursową, posiadającą Akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kursów florystycznych 

Akredytacja Akademii Florystyki

Jesteśmy liderem na rynku firm organizujących kursy florystyczne na terenie całej Polski. Nasze kursy prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – praktyków, którzy zawodowo zajmują się florystyką.  Działamy na rynku instytucji szkoleniowych od 2007 roku i do tej pory przeszkoliliśmy ponad 12 000 osób, które z powodzeniem wykonują zawód florysty w kraju i za granicą. Florystyka jest pasją naszej kadry.

Główne cele Akademii Florystyki

Florystyka Gdańsk - praca na zajęciach

Głównym celem Akademii Florystyki jest promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

  • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy,
  • powracających na rynek pracy,
  • zmieniających zawód,
  • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wykładowcy Akademii Florystyki profesjonalne przygotowują do pracy w zawodzie florysty, dzieląc się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki

  1. Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami zobacz dokument
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zobacz dokument

Organ założycielski Akademii Florystyki

Organem założycielskim naszej Akademii jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

  1. Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację (…).
  2. Umożliwienie osobom dorosłym zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na zmieniającym się, nowoczesnym rynku pracy.
  3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwinięcia własnych zainteresowań i talentów.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki –> ZOBACZ