Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

O nas

Akademia Florystyki to placówka oświatowa, specjalizująca się w organizowaniu kursów przygotowujących do wykonywania zawodu florysty. Florystyka to szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które skutecznie przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń.

Jesteśmy liderem na rynku firm organizujących kursy florystyczne na terenie całej Polski. Nasze kursy prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – praktyków, którzy zawodowo zajmują się florystyką. Gwarantujemy najwyższą jakość szkoleń potwierdzoną posiadaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi. Działamy na rynku instytucji szkoleniowych od 2007 roku i do tej pory przeszkoliliśmy ponad 11 000 osób, które z powodzeniem wykonują zawód florysty w kraju i za granicą. Florystyka jest pasją naszej kadry.

Akademia Florystyki wydaje absolwentom

1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu

– podstawowego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

– zaawansowanego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN,  zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

dyplom FLORYSTY

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty – osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu florysty w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł). 

Zaświadczenia i egzaminy -> ZOBACZ

Główne cele Akademii Florystyki

Florystyka Gdańsk - praca na zajęciach

Głównym celem Akademii Florystyki jest promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

  • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy,
  • powracających na rynek pracy,
  • zmieniających zawód,
  • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wykładowcy Akademii Florystyki profesjonalne przygotowują do pracy w zawodzie florysty, dzieląc się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z:

  • osobami zainteresowanymi pracą w atelier florystycznym,
  • osobami, które chcą związać swą przyszłość zawodową z takimi obszarami jak: bukieciarstwo, florystyka i dekoratorstwo,
  • osobami, które chcą poszerzyć posiadane zawodowe kompetencje o nową wiedzę i umiejętności.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki –> ZOBACZ

O nas
3.8 (76.36%) 33 votes