Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

O nas

Akademia Florystyki to placówka oświatowa specjalizująca się w organizowaniu kursów przygotowujących do wykonywania zawodów bukieciarza i florysty. Florystyka to szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które skutecznie przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń.

Jesteśmy liderem na rynku firm organizujących kursy florystyczne na terenie całej Polski. Nasze kursy prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – praktyków, którzy zawodowo zajmują się florystyką. Gwarantujemy najwyższą jakość szkoleń potwierdzoną posiadaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi. Działamy na rynku instytucji szkoleniowych od 10 lat i do tej pory przeszkoliliśmy ponad 6000 osób, które z powodzeniem wykonują zawód florysty w kraju i za granicą. Florystyka jest pasją naszej kadry.

Akademia Florystyki – Akredytacja

Akredytacja Akademia Florystyki

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi. W ramach przyznawania akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi ocenie zostały poddane:

 • zatrudniona kadra i jej kwalifikacje,
 • systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry,
 • nasze programy nauczania,
 • nasze środki dydaktyczne,
 • materiały metodyczno-dydaktyczne udostępniane słuchaczom,
 • sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego procesu kształcenia.

 Akademia Florystyki wydaje absolwentom

1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu

– podstawowego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

– zaawansowanego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

dyplom FLORYSTY

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty – osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu florysty w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł). 

O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii Florystyki do dnia egzaminu. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane.

Zaświadczenia i egzaminy -> ZOBACZ WIĘCEJ

Główne cele Akademii Florystyki

Florystyka Gdańsk - praca na zajęciach

Głównym celem Akademii Florystyki jest promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

 • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy,
 • powracających na rynek pracy,
 • zmieniających zawód,
 • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wykładowcy i współpracownicy Akademii Florystyki, proponują  profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie florysta, dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy w zawodzie florysty z:

 • osobami zainteresowanymi pracą w atelier florystycznym,
 • osobami, które chcą związać swą przyszłość zawodową z takimi obszarami jak: bukieciarstwo, florystyka i dekoratorstwo,
 • osobami, które chcą poszerzyć posiadane zawodowe kompetencje o nową wiedzę i umiejętności.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki –> ZOBACZ

O nas
3.8 (76.36%) 33 votes