Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs florystyczny zaawansowany

Kurs florystyki zaawansowany to 60 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) nauczania łącznie, w tym:

 • 5 godzin zajęć teoretycznych,
 • 55 godzin zajęć praktycznych.

Kurs florystyczny zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które:

 • są absolwentami kursu florystycznego podstawowego, organizowanego przez Akademię Florystyki lub innych szkoleń o zakresie początkowym (min. 50 godzin dydaktycznych), które kończyły się otrzymaniem zaświadczenia na druku MEN,
 • są absolwentami szkoły policealnej w zakresie florystyki,

albo

 • mają minimum roczny (czynny) staż pracy z kwiatami,kurs-florystyki-gdańsk-kwiaty poświadczony odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

I chcą:

 • przystąpić do egzaminu sprawdzającego umiejętności i otrzymać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty,
 • związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem.

Cena – 1 780 zł

Podana cena zawiera:

 1. prezentację z materiałami szkoleniowymi,
 2. kwiaty, dodatki florystyczne,
 3. narzędzia i inne materiały do zajęć praktycznych,
 4. przerwy kawowe,
 5. przygotowanie dokumentacji kursu,
 6. ubezpieczenie uczestnika.

Bukiet z róż - kurs florystyczny GdańskOrganizacja kursu

Zajęcia w trybie weekendowym (trzy kolejne soboty i niedziele), w godzinach 9:00 – 17:00.

Kursy florystyczne Zielona Góra - jak zrobić wieniec rzymski

 

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • botanika,
 • florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,
 • sztuka układania kwiatów w naczyniach,
 • dekoracje stołów,
 • biżuteria floralna,
 • florystyka ślubna,
 • florystyka komunijna,
 • florystyka żałobna.

Kurs florystyki zaawansowany – szczegółowy program szkolenia -> ZOBACZ

Warunki ukończenia kursu

Kurs florystyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) sprawdzianem pisemnym z wiedzy teoretycznej. Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo wydajemy wewnętrzne zaświadczenie Akademii Florystyki wraz z programem szkolenia. 

Absolwenci szkolenia florystycznego zaawansowanego mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu florysta.

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu florysta -> ZOBACZ

zapisz się na kurs

I wpłatę w wysokości 280 zł należy wpłacić w momencie zapisu na kurs. Pozostałą kwotę prosimy dopłacić przelewem do dnia rozpoczęcia szkolenia.
nr konta: 31 1140 2017 0000 4902 1057 7114

Prosimy o dokładne opisanie przelewu – Imię i nazwisko, florystyka, miasto

O KOLEJNOŚCI WPISU NA LISTĘ, DECYDUJE DATA WPŁYWU ZALICZKI!

Zobacz więcej zdjęć z kursów

Kurs florystyczny zaawansowany
4.6 (92.88%) 73 votes