Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Kurs florystyczny zaawansowany

Kurs florystyczny zaawansowany to 60 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) nauczania łącznie, w tym:

 • 5 godzin zajęć teoretycznych,
 • 55 godzin zajęć praktycznych.

Kurs florystyczny zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które:

 • są absolwentami kursu florystycznego podstawowego, organizowanego przez Akademię Florystyki lub innych szkoleń o zakresie początkowym (min. 50 godzin dydaktycznych), które kończyły się otrzymaniem zaświadczenia na druku MEN.

albo

 • mają minimum roczny (czynny) staż pracy z kwiatami,kurs-florystyki-gdańsk-kwiaty poświadczony odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

I chcą:

 • przystąpić do egzaminu sprawdzającego umiejętności i otrzymać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty,
 • związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem.

Cena – 1 780 zł

Podana cena zawiera:

 1. prezentację z materiałami szkoleniowymi,
 2. kwiaty, dodatki florystyczne,
 3. narzędzia i inne materiały do zajęć praktycznych,
 4. przerwy kawowe,
 5. przygotowanie dokumentacji kursu,
 6. ubezpieczenie uczestnika.

Bukiet z róż - kurs florystyczny GdańskOrganizacja kursu

Zajęcia w w trybie:

  weekendowym (trzy kolejne soboty i niedziele),
  tygodniowym (2 x 3 dni – poniedziałek, wtorek, środa).

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00.

Kursy florystyczne Zielona Góra - jak zrobić wieniec rzymskiProgram kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • marketing wyrobów i usług florystycznych,
 • projekt kompozycji florystycznej z kosztorysem, 
 • florystyka komunijna,
 • najnowsze trendy florystyczne,
 • botanika,
 • duża forma florystyczna,
 • florystyka ślubna,
 • florystyka żałobna,
 • biżuteria floralna,
 • florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Warunki ukończenia kursu

Kurs florystyczny zaawansowany nie kończy się egzaminem (przeprowadzany jest krótki sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej). Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kończący kurs florystyczny zaawansowany otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci szkolenia florystycznego zaawansowanego mogą przystąpić również do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem dyplomu potwierdzającego przygotowanie do zawodu florysta.

zapisz się na kurs

I wpłatę w wysokości 280 zł należy wpłacić w momencie zapisu na kurs. Pozostałą kwotę prosimy dopłacić przelewem do dnia rozpoczęcia szkolenia.
nr konta: 31 1140 2017 0000 4902 1057 7114

Prosimy o dokładne opisanie przelewu – Imię i nazwisko, florystyka, miasto

O KOLEJNOŚCI WPISU NA LISTĘ, DECYDUJE DATA WPŁYWU ZALICZKI!

Kurs florystyczny zaawansowany – harmonogram -> ZOBACZ

Zobacz więcej zdjęć z kursów

Kurs florystyczny zaawansowany
4.6 (92.68%) 71 votes