Kurs florystyki zaawansowany

Kurs florystyki zaawansowany to 60 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) nauczania łącznie, w tym:

 • 10 godzin zajęć teoretycznych,
 • 50 godzin zajęć praktycznych.

Kurs florystyki zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które:

 • są absolwentami kursu florystycznego podstawowego, organizowanego przez Akademię Florystyki lub innych szkoleń o zakresie początkowym (min. 50 godzin dydaktycznych),
 • są absolwentami szkoły policealnej w zakresie florystyki,

albo

 • mają minimum roczny (czynny) staż pracy z kwiatami,kurs-florystyki-gdańsk-kwiaty poświadczony odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Organizacja kursu florystyki zaawansowanego

Zajęcia w trybie weekendowym (trzy kolejne soboty i niedziele), w godzinach 9:00 – 17:00.

Kursy florystyczne Zielona Góra - jak zrobić wieniec rzymski

 

 

 

 

 

Program kursu florystyki zaawansowanego obejmuje następujące zagadnienia:

 • marketing wyrobów i usług florystycznych,
 • roślinoznawstwo rozszerzone,
 • florystyka żałobna,
 • florystyka ślubna,
 • florystyka komunijna,
 • biżuteria florystyczna, 
 • dekoracja samochodu Pary Młodej,
 • kompozycje w naczyniach,
 • dekoracje stołów weselnych. 

Kurs florystyki zaawansowany – szczegółowy program szkolenia -> ZOBACZ

Warunki ukończenia kursu florystyki zaawansowanego

Kurs florystyki zaawansowany kończy się (obowiązkowym) sprawdzianem pisemnym z wiedzy teoretycznej. Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. można opuścić jeden dzień zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

zapisz się na kurs

I wpłatę w wysokości 280 zł należy wpłacić w momencie zapisu na kurs. Pozostałą kwotę prosimy dopłacić przelewem do dnia rozpoczęcia szkolenia.
nr konta: 31 1140 2017 0000 4902 1057 7114

Prosimy o dokładne opisanie przelewu – Imię i nazwisko, florystyka, miasto

O KOLEJNOŚCI WPISU NA LISTĘ, DECYDUJE DATA WPŁYWU ZALICZKI!

Zobacz więcej zdjęć z kursów