Kursy florystyki za darmo

100 % ceny szkolenia pokrywa Urząd Pracy. 

Urzędy pracy posiadają fundusze przeznaczone zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników i siebie, z zakresu florystyki.

Kto może się starać się o dofinansowanie?

 • każda osoba w wieku 45 lat i powyżej – pracująca lub nie, 
 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy.

Warunki

 • Akademia Florystyki ma podpisane umowy ze wszystkimi Urzędami Pracy w Polsce.
 • Akademia Florystyki jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.
 • Urzędy Pracy mogą sfinansować szkolenie odbywające się tylko w placówkach wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – Akademia Florystyki jest taką instytucją.
 • W ciągu roku można otrzymać dofinansowanie do szkoleń wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. około 18 000 zł.
 • Akademia Florystyki jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.

Jak to zrobić?

 • Skontaktuj się ze swoim Urzędem Pracy.
 • Wypełnij odpowiedni formularz, dostępny na stronie urzędu i złóż go w Urzędzie Pracy. Wybierz miejsce odbywania się kursu i termin kursu. Napisz to w formularzu. 
 • Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd Pracy kontaktuje się z Akademią Florystyki i strony podpisują umowę. Możesz iść na kurs. Urząd Pracy zapłaci za Ciebie.  

 

Dla pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się pracodawcy, którzy chcieliby przeszkolić swoich pracowników oraz siebie, z zakresu florystyki.

Kto może uzyskać pieniądze?

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – na całą lub część etatu, na czas określony lub nieokreślony,
 • sam pracodawca.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy,
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Ile pieniędzy można otrzymać?

 • w przypadku mikro przedsiębiorców – 100% kosztów szkolenia,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 80% kosztów szkolenia,
 • nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 18 000 zł.

Jak to zrobić? – trzy kroki

 • Na początku należy zadzwonić do właściwego Urzędu Pracy w swoim mieście i dowiedzieć się, czy w tym momencie dysponuje on środkami w ramach KFS. 
 • Następnie wystarczy pobrać oraz wypełnić „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”. Wniosek zawiera część którą Ty musisz wypełnić swoimi danymi, oraz część którą musi wypełnić Akademia Florystyki. Prosimy o przesłanie części wniosku, który musi wypełnić Akademia Florystyki, na adres: biuro@akademiaflorystyki.pl.  
 • Akademia Florystyki odeśle do Ciebie wypełnioną część wniosku. Złóż cały wniosek w Urzędzie Pracy, i czekaj na decyzję. 
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy a Twoim pracodawcą – po której podpisaniu możesz iść na kurs.

 

5/5 - (2 votes)