Podstawy prawne działania Akademii Florystyki

fundacja-rozwoju-kapiału-ludzkiegoOrganem założycielskim naszej Akademii jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki

  1. Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami zobacz dokument
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zobacz dokument