Podstawy prawne działania Akademii Florystyki

fundacja-rozwoju-kapiału-ludzkiegoOrgan założycielski Akademii Florystyki

Organem założycielskim naszej Akademii jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

  1. Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację (…).
  2. Umożliwienie osobom dorosłym zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na zmieniającym się, nowoczesnym rynku pracy.
  3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwinięcia własnych zainteresowań i talentów.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki

  1. Akademia Florystyki jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.
  2. Akademia Florystyki jest także instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.